Socialt ansvar

Attipas – när vi engagerar oss i vårt samhälle

Sydkorea, där Attipas utvecklas och tillverkas, är ett av världens mest utvecklade länder. Utbildningsnivån är hög, industrin högteknologisk och produktkvalitén genomgående hög. Med detta sagt vill vi understryka att våra Attipasprodukter är tillverkade hos leverantörer som uppfyller högt ställda kvalitets- och arbetsmiljökrav. Det är för oss en självklarhet!

För oss är det också viktigt att vara en del av samhället och bidra med vårt engagemang. Vi samarbetar med Busan Brain Lesion Welfare Center och Buk-Gu Rehabilitation Center for the Disabled, vilket enklast kan förklaras som en dagverksamhet för personer med nedsatt mental förmåga. De Attipasskor vi levererar till våra kunder runt om i världen är packade av våra samarbetspartners. Förutom att vi är väldigt nöjda med det utförda arbetet, så hoppas vi att vi med detta kan hjälpa till och erbjuda en meningsfull sysselsättning och vara med och bidra till att detta center kan fortsätta verka.

Rehabilitation Center